Anhui Tianguang Sensor Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $28,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

                                          Hot Products

 

           

 

 

 

Anhui Tianguang Sensor Co., Ltd.
Manufacturer, Trading Company
Mức giao dịch:
Đánh Giá Nhà cung cấp:
9 Giao dịch$7,000+

Chat Online

Clarence Su
Loading
TianGuang
Loading
Jack Huang
Loading
Load cell sensor
Tension force load cell
Static torque sensor
Weighing indicator
38,30 US$ - 48,70 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
31,90 US$ - 43,50 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
33,50 US$ - 41,70 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
19,10 US$ - 26,10 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
20,70 US$ - 31,30 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
25,50 US$ - 34,80 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
18,00 US$ - 25,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
67,00 US$ - 87,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
47,80 US$ - 69,60 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
33,50 US$ - 55,70 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)